back to nic

Týmy

Zvuky města

Adam Benda, Radka Hošková

Zvukový model města založený na opendatech; procházka k poslechu.

Podrobnosti projektu

Vizualizace Covid

Lukáš Brhlík, Ondřej Vaniš, Anna Moudrá

Jan Petýrek

Prototyp imersivního 3D prostředí na webu - vizualizace měnícícíh se proudů znázorňující směr intenzitu pohybu lidí v čase.

Podrobnosti projektu