Creative Coding and Computational Art Course

Logo NI-CCC Logo FIT CTU

NICCC is a course at FIT CTU in Prague that offers an open space for people from different fields - a merge of IT, architecture, urbanism, or simply any research field or art of any format.

The goal is to connect students and mentors with various sets of knowledge, skills, and fields of interest and support the creation of interdisciplinary projects - big screen visualization, physical installations, multimedial projects.

project image

The Sound of Extinction

Veronika Kalousková, Kryštof Šuk
Interaktívna vizualizácia vymierania živočíšnych druhov.
project image

Pulse Detector

Pavel Kříž
Detekování frekvence srdečního tepu pouze za využití webové kamery a vytvoření vizualizace na základě těchto dat.

IMARI (Immersive Augmented Reality Instrument)

Oliver Szöllösi, Martin Sach
Imerzívny hudobný nástroj v pirestoroch Centra architektúry a mestského plánovania (CAMP).
project image

Crime Map

Duong Tat Dat, Viktor Káčer
Vizualizace kriminality ve městě
project image

Img2Renoir

Martin Zukal, Jan Suchara
Převod obrázku do stylu impresionistického malíře Augusta Renoira
project image

VR Architekt

Jan Šefčík, Čeněk Žid
Vizualizace architektonického návrhu ve VR.
project image

Music Wave

Radka Kolembusová
Tvorba hudby z obrazu.
project image

Old media visualization

Vojtěch "sCZther" Straka, Sanqui
Vizualizace dat ze starých médií.
project image

Webcam VAE

Jiří Šebele, Sanqui
Klasifikace a hrátky s daty z webkamer.
project image

Zvuky města

Adam Benda, Radka Hošková
Zvukový model města založený na opendatech; procházka k poslechu.
project image

Vizualizace Covid

Lukáš Brhlík, Ondřej Vaniš, Anna Moudrá
Prototyp imersivního 3D prostředí na webu - vizualizace měnícícíh se proudů znázorňující směr intenzitu pohybu lidí v čase.

Lectures

Organization

NICCC is a course organised at FIT CTU in cooperation with other institutions and individuals since 2020. Rules for subject evaluation and other terms are to be found on the faculty course pages. For more info, contact us via mail.

Links

Partners

FIT IIM FEE IPR FA CAMP NM

Members of Winter Semester 2022

Summer Semester 2022

Winter Semester 2021

Summer Semester 2021

Template for new members

Every semester, the first assignment is to create your page.